Joomla template overrides

Template-overrides maken in Joomla

Hoe pas je de standaard lay-out aan van Joomla en haar componenten of modules om je website uniek en speels te maken?

Heel veel site in joomla zien er vaak qua opbouw hetzelfde eruit, terwijl je toch graag een unieke website wil hebben om je juist op internet te onderscheiden. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak dat de naam of auteur rechts boven in staan. Of je wil juist dat je bij elke artikel een tweet-button standaard getoond wordt.

Uiteraard is het mogelijk om de code van Joomla of componten te wijzigen. Echter dit is niet verstandig in verband met updates en dergelijk. Als je een update uitvoert, dan is het mogelijk dat je wijzigingen kwijt ben en dat je weer van vooraf aan kunt beginnen. Joomla heeft gelukkig een mogelijkheid om de lay-out toch op een veilig en een goede manier te wijzigen.

Dit is mogelijk door een template override te maken. Op het moment dat er een template override beschikbaar is, zal Joomla hiervoor kiezen om de content op die manier te tonen.

De stappen voor een template-override:
1. Open in een ftp-programma de folder waarin de bestanden van de template die je gebruikt is zijn opgeslagen . Zoek naar map templates/naam_van_template/.
2. In de template folder dien je een aparte map aan te maken met de naam HTML.
3. Vervolgens maak je een folder aan in de map HTML. Deze krijgt dezelfde naam als de naam van de extensie die je wilt wijzigen. Als je bijvoorbeeld een wijziging wil maken voor artikelen zul je de map com_content moeten aan maken.
4. Open nu de folder waarin de oorspronkelijke bestanden staan van de component of module die je wilt wijzigen. Je zult naar de hoofdmap moeten gaan van je joomla installatie. In deze hoofdmap zijn de mappen components en modules beschikbaar. Open een van deze twee mappen afhankelijk of je een component of een module wilt wijzigen.
5. In het geval van componenten is er vaak een map met de naam “views” zichtbaar, maar in het geval van modules is de map tmpl(afkorting voor template) te vinden. In deze mappen bevinden zich de bestanden die bepalen hoe de opgeslagen content getoond moet worden, maw de indeling van de component of module. Kopieer alle bestanden via de bureaublad naar de map die je heb gemaakt in stap 3.
6. Als je alle stappen goed heb doorlopen, heb je nu een template-override gemaakt. Nu kun je de php code van de gekopieerde bestanden om de indeling te wijzigen.